• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dierbare zonen, aalmoezeniers van de Equipes Notre-Dame, gij weet het uit een lange en rijke ervaring: uw gewijd celibaat maakt u bijzonder geschikt bij gezinnen op hun weg naar heiligheid de werkzame getuigen te zijn van de liefde van de Heer in de kerk. Dagelijks helpt u hen 'in het licht (te) wandelen' (1 Joh. 1, 7), juist te denken, dat wil zeggen, hun gedrag in de waarheid naar waarde te schatten; juist te willen, dat wil zeggen, hun wil, die er een is van verantwoordelijke mensen, te oriƫnteren op het goede; juist te handelen, dat wil zeggen, hun leven progressief door alle wisselvalligheden van het bestaan heen te richten op de eenstemmigheid van dit ideaal van het christelijk huwelijk dat zij edelmoedig nastreven. Wie weet het niet? Het is slechts langzaam, dat de mens ertoe komt zijn velerlei strevingen in hiƫrarchie te brengen en te integreren om ze harmonieus vanuit deze deugd van echtelijke zuiverheid te ordenen, waardoor het paar zijn volle menselijke en christelijke ontplooiing krijgt. Dit werk van bevrijding, want dat is het, is de vrucht van de ware vrijheid van de kinderen Gods, waarbij het geweten vraagt tegelijkertijd te worden gerespecteerd, te worden opgevoed en gevormd, in een klimaat van vertrouwen, niet van angst, waarbij de morele wetten allerminst de onmenselijke kilheid hebben van een abstracte objectiviteit, maar er zijn om het paar op zijn weg te leiden. Wanneer, zonder te worden ontmoedigd door mislukkingen, de echtgenoten nederig en geduldig pogen de diep gewortelde eisen van een geheiligde liefde in waarheid te beleven waaraan de moraalregels hen juist willen herinneren, dan worden deze niet meer als een hindernis weg geworpen, maar erkend als een machtige hulp.

Document

Naam: HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 mei 1970
Copyrights: © 1970, Archief van de Kerken 25e jrg nr 26 p. 591-599
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam