• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gezinnen die de zware beproeving kennen geen kinderen te hebben, zijn eveneens geroepen op allerlei manieren mee te werken aan de groei van het volk van God. Wij zouden deze morgen alleen uw aandacht willen vestigen op de gastvrijheid die een eminente vorm van de apostolische zending is voor het gezin. Is de aanbeveling van de heilige Paulus aan de Romeinen, 'legt u toe op de gastvrijheid' (Rom. 12, 13), niet allereerst gericht tot de gezinnen en dacht hijzelf niet, door het zo te formuleren, aan het gezin van Aquila en Priscilla waarvan hij als eerste de weldadigheid had ondervonden en dat vervolgens de christelijke gemeenschap ontving. Vgl. Hand. 18, 2-3 Vgl. Rom. 16, 3-4 Vgl. 1 Kor. 16, 19 Welk een weldaad is het in onze tijd, die voor velen zo zwaar valt, te worden ontvangen 'in deze kleine kerk', naar het woord van de heilige Joannes Chrysostomus Homilie 20 over Ef. 5, 22-24, N. 6; P.G. 62, 135-140, in zijn tederheid te mogen binnengaan, zijn moederlijkheid te ontdekken, zijn barmhartigheid te ondervinden; in zover is het waar, dat een christelijk gezin 'het vriendelijke en zachte gelaat van de Kerk' is. een uitdrukking van een gezin van Equipes Notre-Dame geciteerd door H. Caffarel, in Anneau d'Or, n. 111-112; Le marriage, ce grand sacrement, Parijs, Feu nouveau, 1963, blz. 282 Het is een onvervangbaar apostolaat dat u edelmoedig moet vervullen, een apostolaat van het huisgezin waaronder de vorming van verloofden, de hulp aan jonggehuwden, de hulp aan gezinnen in nood bevoorrechte gebieden vormen. Tot welke taken zijt gij in de kerk en in de stad niet in staat, gij die elkaar ondersteunt? Wij roepen u toe met groot vertrouwen en veel hoop: 'de christelijke familie is de machtige heraut zowel van de reeds aanwezige kracht van het rijk van God als van de hoop op gelukzalig leven. Haar voorbeeld en getuigenis leveren aldus het bewijs van de zondigheid van de wereld, maar voor degenen die de waarheid zoeken, scheppen zij licht'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 35

Document

Naam: HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 mei 1970
Copyrights: © 1970, Archief van de Kerken 25e jrg nr 26 p. 591-599
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam