• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAR EST TAETO
Tot het generaal kapittel van de Orde der Predikheren

Bij gelegenheid van de benoeming van den Hoogeerw. Pater Suarez tot Magister Generaal van de Orde der Dominicanen, heeft Z. H. de Paus de volgende rede gehouden.
Met vreugde en liefde ontvangen Wij U, leden van de Dominicanenorde, die te Rome de door de wet vastgestelde vergadering van uw religieuze gemeenschap, het Generaal Kapittel, houdt. Met aandacht volgen Wij het verloop en de werkzaamheden er van, en Wij twijfelen niet, of het zal zulke goede en gewenste resultaten opleveren, dat uw Orde, gesterkt in haar tucht en toegenomen in kracht, meer en meer zal bijdragen tot de heilzame overwinning van het Evangelie.
De verwachting, dat dit ten volle verwerkelijkt zal worden, wordt bij ons gewekt door den nieuwgekozen Magister Generaal. Het doet Ons genoegen hem hier te begroeten, zoals het Ons ook genoegen doet openlijk de veelvoudige verdiensten te erkennen, die Onze beminde zoon Martinus Gillet bij de langdurige uitoefening van het hoogste bestuur over U heeft verworven.
Toen Wij bij Onszelf overwogen, waarover Wij van pas en met vrucht zouden kunnen spreken, viel Onze blik op enkele woorden uit uw constituties, die wel de overweging waard zijn: "In pace continui, in studio assidui, in praedicatione ferventes": "volhardend in den vrede, vol ijver bij de studie, vol vuur bij de prediking" (n. 452). Een korte zin, maar een veelomvattende uitspraak; het aantal woorden is gering, maar het gewicht van wat zij gebieden, is zwaar: daar ligt immers het complex van de voornaamste deugden uitgedrukt, dat voor het uitgelezen en geliefde nageslacht van den H. Dominicus uitgangspunt, eindpaal en leidster moet zijn op zijn glorievolle tocht.

Document

Naam: PAR EST TAETO
Tot het generaal kapittel van de Orde der Predikheren
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1946
Copyrights: © 1946, Katholiek Archief, 1e jrg. blz. 569-572
Bewerkt: 30 augustus 2013

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam