• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Sint-Thomas was, naast filosoof en theoloog, meester van de mensheid. Ik heb hem in 1980 als Doctor Humanitatis gedefinieerd, precies omwille van zijn karakteristiek begrip van de mens in zijn rationaliteit en zijn toestand van vrij-zijn. Terwijl hij in Parijs het werk van de Sententiën van Petrus Lombardus becommentarieerde, ontdekte hij de rol van het praktische verstand in het zijn en het worden van de mens. Terwijl het speculatieve verstand gericht is op de kennis van de waarheid, is het praktische verstand gericht op het werken, in de richting van het menselijke handelen.

De mens, die van God als een geschenk het bestaan ontvangen heeft, heeft de taak om dit bestaan vorm te geven op een wijze die overeenkomt met de waarheid en zo de authentieke betekenis van het bestaan te ontdekken. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 81. In dit onderzoek ontstaat de constante, morele vraag, geformuleerd in het Evangelie met de vraag: “Meester, wat voor goeds moet ik doen” (Mt. 19, 16). De cultuur van onze tijd praat veel over de mens en hij weet veel over de mens, maar zij geeft vaak de indruk te ontkennen wat de mens waarlijk is. In feite begrijpt de mens zichzelf enkel ten volle in het licht van God. Hij is “imago Dei”, geschapen door de liefde en bestemd om te leven in eeuwigheid, in gemeenschap met Hem.

Het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie leert dat het mysterie van de mens enkel een oplossing vindt in het licht van het mysterie van Christus Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. In de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
heb ook ik op deze weg willen verdergaan en benadrukt dat de mens de eerste en voornaamste weg is die de Kerk doorloopt Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 14. Ten overstaan van de tragedie van het atheïstisch humanisme is het de taak van de gelovigen om te verkondigen en er getuigenis van af te leggen dat het ware humanisme zich toont in Christus. Enkel in Christus kan de persoon zich ten volle realiseren.

Document

Naam: AAN DE DEELNEMERS VAN DE 3E PLENAIRE ZITTING VAN DE PAUSELIJKE ACADEMIE VAN SINT-THOMAS VAN AQUINO
Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 juni 2002
Copyrights: © 2008, Vertaald uit het Italiaans: Drs. J. Vijgen
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam