• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vereerde en geliefde broeders, de Heer moge ons helpen, als wij in de komende weken van het Synodewerk ons samen afvragen hoe wij de verkondiging van het Evangelie in onze tijd steeds doeltreffender kunnen maken. Wij bemerken allen hoe noodzakelijk het is, het Woord van God in het centrum van ons leven te plaatsen, Christus te onthalen als onze enige Verlosser, als Gods Rijk in persoon, zodat zijn licht alle domeinen van de mensheid verlicht: van de familie over de school, de cultuur en het werk, tot in de vrije tijd en de andere sectoren van de maatschappij en van ons leven. Door aan de Eucharistieviering deel te nemen, worden we ons steeds meer bewust van de nauwe band, die er bestaat tussen de verkondiging van Gods Woord en het Eucharistisch Offer: het is hetzelfde geheim dat zich aan ons contemplatie aanbiedt. Juist daarom onderstreept het Tweede Vaticaans Concilie: “De Kerk heeft de heilige Schrift, net zoals het Lichaam des Heren zelf, altijd vereerd, door vooral in de heilige Liturgie voortdurend zowel van de tafel van Gods Woord als van die van Christus’ Lichaam, het brood des levens te nemen en het aan de gelovigen uit te reiken”. Terecht besluit het Concilie: “Gelijk het leven van de Kerk groei ontvangt uit de voortdurende viering van het eucharistisch mysterie, zo mogen wij een nieuw elan van geestelijk leven verhopen uit een grotere verering van Gods Woord, dat «in eeuwigheid blijft»” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21.26.

Document

Naam: WERELD ZONDER GOD IS IN VERWARRING
H. Mis ter opening van de 12e Algemene Bisschoppensynode in de Pauselijke Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 oktober 2008
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit het Italiaans: Hugo Maes pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam