• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Sint-Thomas was immers ook in staat om, met zijn “ratio fide illustrata” - "verstand verlicht door het geloof" 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 18, licht te werpen op problemen betreffende het Mensgeworden Woord “Redder van alle mensen” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III Prol.. Het zijn de problemen waar ik naar verwezen heb in mijn eerste Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
, waar ik Christus heb voorgesteld als “Verlosser van de mens en de wereld, centrum van de kosmos en de geschiedenis ...de hoofdweg voor de Kerk” om terug te keren “naar het huis van de Vader” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 1.8.13. Dit is een argument van het allergrootste belang voor het leven van de Kerk en voor de christelijke wetenschap. Is misschien niet de christologie het fundament en de eerste voorwaarde voor de uitwerking van een meer volledige antropologie, volgens de eisen van onze tijd? We mogen immers niet vergeten dat het enkel Christus is die “volledig de mens aan de mens onthult.” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 22

Sint-Thomas heeft daarenboven het licht van de rede, gezuiverd en verheven door het geloof, geworpen op problemen betreffende de mens: diens geschapen natuur naar het beeld en gelijkenis van God, diens persoonlijkheid als waardig voor respect vanaf het eerste moment van conceptie, het bovennatuurlijke doel van de mens in de aanschouwing van de éne en drie-éne God. Op dit gebied zijn we aan Sint-Thomas een heldere en altijd geldige definitie verschuldigd van de wezenlijke grootsheid van de mens: “Ipse est sibi providens” - "Hij voorziet voor zichzelf." Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Contra Gentiles. III, 81

De mens is meester over zichzelf, kan voor zichzelf voorzien en zijn eigen bestaan ontwerpen. Echter, dit feit, beschouwd in zichzelf, beslist nog niet over de grootsheid van de mens en garandeert nog niet de volheid van zijn persoonlijke zelfrealisatie. Beslissend is enkel dat de mens zich in zijn handelen onderwerpt aan de waarheid, die hij niet ontwerpt maar ontdekt in de natuur, die hem samen met zijn zijn, gegeven is. God is het die de werkelijkheid als Schepper bepaalt en Hij laat de werkelijkheid steeds beter zien wanneer Hij zich openbaart in Jezus Christus en Zijn Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie bereikt de diepte van deze intuïtie wanneer het de zelfvoorzienigheid van de mens “sub ratione veri” - "in het licht van de waarheid" beschrijft met de term “koninklijke taak” (“munus regale”).

Dit is de leer die ik mij tot taak stelde om in herinnering te roepen en bij de tijd te brengen in de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
, toen ik de mens aanduidde als “de eerste en belangrijkste weg van de Kerk” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 14

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET INTERNATIONAAL CONGRES TER GELEGENHEID VAN DE 100STE VERJAARDAG VAN DE ENCYCLIEK AETERNI PATRIS
Pauselijke Universiteit van het "Angelicum"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 november 1979
Copyrights: © 2009, Insegnamenti II, 2 (1979), 1177-1189
Vertaling uit het Italiaans: Drs. Jörgen Vijgen
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam