• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder hen bevinden zich mannen en vrouwen van rang en naam, onderzoekers, wetenschappers en experten uit het bereik van de biomedische wetenschap, de theologie, de ethiek, de rechtspraak, de psychologie, de sociologie en de gezondheidszorg. Gemeenschappelijk zet het zich in om de erfenis van de mensheid en de kennis op dit terrein uit te breiden. Wetenschap en ervaring zijn behulpzaam in die zin dat ze aanwijzingen kunnen geven voor het begrip, de verzorging en de hulp die aan geestelijk gehandicapten gegegeven kunnen worden. Om deze mensen, zowel als om alle andere mensen heeft de Kerk bij voorkeur zorg. Door de woorden van de Goddelijke Meester zelf "gelooft u dat de mens naar het beeld van de Schepper is geschapen, door het bloed van Christus is verlost en door de tegenwoordigheid van de H. Geest geheiligd, dat het uiteindelijke doel van ieder mensenleven is "de heerlijkheid van God te loven, voorzover hij in ieder van zijn handelingen deze heerlijkheid weerspiegelt. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 10. Geschapen zijn naar het evenbeeld van God geldt ook voor de zieke. De Kerk is daarvan ten diepste overtuigd! Ook wanneer de intellectuele mogelijkheden van de mens - welke toch de edelste zijn, omdat deze zijn geestelijke natuur aantoont - in sterke mate beperkt zijn of door een pathologische proces totaal ontbreken. Daarom herinnert de Kerk de politieke gemeenschap aan de plicht het beeld van God in de mens te erkennen door hen te helpen en te verzorgen en te eren, datgene dat aan al diegenen ten goede komt, die zich in een toestand sterke geestelijke beperkingen bevinden.

Het gaat om een engagement dat verwerkelijkt moet worden door wetenschap en geloof, door medische zorg en zielzorg, door professionele competentie en loyale broederlijkheid gemeenschappelijk met de investeringen van gepaste menselijke, wetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke bronnen.

Document

Naam: NAAR DE GELIJKENIS MET GOD - ALTIJD? GEESTELIJKE GESTOORDHEID BIJ MENSEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 oktober 1996
Copyrights: © 1997, Waarheid en Leven
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam