• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Recht deel te nemen aan het bestuur
Elke burger heeft het recht een rol te spelen in het leven van zijn gemeenschap. Deze opvatting wordt vandaag de dag algemeen aanvaard. Maar dit recht stelt niets voor als het democratisch proces wordt ondermijnd door vriendjespolitiek en corruptie. Daardoor wordt de burger niet alleen belemmerd in zijn rechtmatige deelname aan het uitoefenen van de macht, maar wordt hem ook de toegang ontzegd tot een rechtmatig gebruik van de gemeenschappelijke goederen en diensten. Zelfs verkiezingen kunnen gemanipuleerd worden met de bedoeling de overwinning van bepaalde partijen of personen veilig te stellen. Dat is een slag in het gezicht van de democratie met ernstige gevolgen, want de burgers hebben niet alleen het recht maar ook de verantwoordelijkheid deel te nemen aan het bestuur. Als zij daarin belemmerd worden, verliezen zij de hoop daadwerkelijk een rol te kunnen spelen en vervallen zij tot een houding van passieve desinteresse. Dan wordt het vrijwel onmogelijk een gezond democratisch systeem te ontwikkelen.

Recentelijk zijn er diverse maatregelen genomen om in staten die - niet zonder moeilijkheden - van een of andere vorm van totalitarisme trachten over te gaan naar een democratisch regime, te komen tot rechtmatige verkiezingen. Deze initiatieven zijn stellig nuttig en doeltreffend in noodsituaties, maar daarmee is men niet ontslagen van de plicht om eensgezindheid onder de burgers tot stand te brengen, waardoor het gesjoemel met het democratisch proces definitief geen kans meer kan krijgen.

Binnen het geheel van de internationale gemeenschap hebben naties en volken het recht op inspraak in beslissingen die hun leven vaak grondig veranderen. De technische aspecten van bepaalde economische problemen leiden er echter toe dat er slechts in beperkte kring over van gedachten wordt gewisseld, met als gevolg dat de politieke en financiële macht in handen komt van een beperkte groep regeringen of belangengroepen. Het nastreven van het nationaal en internationaal algemeen welzijn vergt, ook op het vlak van de economie, een doeltreffende uitoefening van het recht van alle mensen om inspraak te hebben in de beslissingen die hun aangaan.

Document

Naam: IN HET RESPECT VAN DE MENSENRECHTEN LIGT HET GEHIEM VAN DE WARE VREDE
Wereldvredeszondag 1999
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1998
Copyrights: © 1999, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam