• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Verantwoordelijkheid voor het milieu
Het recht op een gezond milieu heeft alles te maken met het bevorderen van de menselijke waardigheid, want het tekent de relatie tussen individu en samenleving. Een aantal internationale, regionale en nationale milieunormen geeft langzamerhand juridische vorm aan dit recht. Toch zijn juridische maatregelen op zichzelf niet voldoende. Het gevaar van ernstige schade aan de aarde en de zee, aan het klimaat, aan flora en fauna vergt een vergaande verandering van de leefstijl die met name in de rijkste landen karakteristiek is voor de moderne consumptiebeschaving. Evenmin mogen we een ander risico onderschatten ook al is dit minder ernstig: uit nood kunnen mensen die in ellendige omstandigheden leven in agrarische gebieden, er toe komen de weinige grond waarover zij beschikken uit te putten. Noodzakelijk is specifieke voorlichting over het bewerken van de grond met respect voor het milieu.

Heden en toekomst van de wereld hangen af van het behoud van de schepping, want er bestaat een voortdurende interactie tussen mensen en hun omgeving. Het welzijn van de mens centraal stellen als het gaat om het milieu, is in praktijk de zekerste manier om de schepping te behouden; op die manier wordt werkelijk ieders verantwoordelijkheid voor de natuurlijke hulpbronnen en het weloverwogen gebruik ervan gestimuleerd.

Document

Naam: IN HET RESPECT VAN DE MENSENRECHTEN LIGT HET GEHIEM VAN DE WARE VREDE
Wereldvredeszondag 1999
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1998
Copyrights: © 1999, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam