• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 22  -  Slot

ARTIKEL 22 - Slot

Ten slotte, opdat deze onze bepaling aangaande de Onbevlekte Ontvangenis van de allerzaligste Maagd Maria ter kennis kome van de universele Kerk, zo hebben wij gewild dat ter eeuwigdurend aandenken daarvan dit ons apostolisch schrijven oorkonde zijn zou, en gelasten wij dat aan de afschriften daarvan of ook aan gedrukte exemplaren, mits door de hand van een openbaren notaris ondertekend en met het zegel voorzien van enig persoon met kerkelijke waardigheid bekleed, hetzelfde vertrouwen zal geschonken worden als aan dit tegenwoordige, zo dat in originali werd uitgereikt of vertoond.

Niemand alzo achte het geoorloofd, deze oorkonde behelzende onze verklaring, uitspraak en bepaling, te verkrachten, of haar in euvelen moed te weerstreven of tegen haar in te gaan. Mocht iemand zich dat durven aanmatigen, hij wete dat hij de gramschap van de almachtige God en van de apostelen Petrus en Paulus belopen zal.

Gegeven te, Rome bij St. Pieter, het jaar van de menswording onze Heer, achttien honderd vier en vijftig, de zesde van der idus van December van het jaar MDCCCLIV (1854).
Van onze pauselijke regering het negende jaar.

Paus Pius IX

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam