• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 14  -  Zij bleef naar lichaam en ziel vrij van alle zondesmetten

ARTIKEL 14 - Zij bleef naar lichaam en ziel vrij van alle zondesmetten

Onophoudelijk wordt derhalve de Moeder Gods door hen genoemd

 • nu eens een lelie onder de doornen;
 • dan weer een ongerepte, maagdelijke, onbesmette, onbevlekte aarde immer gezegend en van alle aanraking van de zonde vrij, waaruit de nieuwe Adam gevormd is;
 • elders een niets missend, helverlicht en schoon paradijs van onschuld en onsterfelijkheid en genieting dat door God zelf is geplant en tegen alle list van het vergiftige serpent beveiligd;
 • of een nimmer verwelkende boom die van de worm van de zonde niet is beschadigd;
 • of een bron wel altijd zonder slijk en door de kracht van de Heilige Geest bezegeld;
 • of een goddelijke tempel;
 • of een schatkamer van onsterfelijkheid;
 • of de ene en enige dochter niet van de dood maar van het leven;
 • de spruit niet van de toorn maar van de genade, die immer groenend uit de bedorven en aangestoken wortel, door voorbeeldeloze voorzienigheid Gods, buiten de vaste en algemene wetten om, geschoten is.

Doch als ware dit alles, hoe verheerlijkend die overigens zij, nog niet genoeg;

 • in eigenlijke en bepaalde termen hebben de Vaderen en bedoelde schrijvers het verklaard, dat waar over zonde gehandeld wordt, van de H. Maagd Maria aan welke ter algehele overwinning van de zonde overvloedige genade geschonken is, geen spraak hoegenaamd wezen mag Vgl. H. Augustinus, De natura et gratia. c. 36:
 • insgelijks verkondigen zij, dat deze roemrijke Maagd de herstelster was van de eerste ouderen, de levendmaakster van hun nakomelingen, de uitverkorene van eeuwigheid, door de Allerhoogste zelf Zich bereid, door God voorzegd als Hij tot de slang sprak: "Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw"; (Gen. 3, 15)
 • en die zonder twijfel de giftige kop van het serpent heeft verplet:
 • en alzo hebben zij dan ook verzekerd, dat de allerzaligste Maagd door de genade van alle smet van de zonde ongedeerd en naar lichaam en ziel en verstand van alle aanraking daarmee vrij is geweest;
 • altijd met God heeft verkeerd en in een eeuwig verbond met Hem verenigd is geweest, en nimmer in de duisternis maar immer in het licht,
 • en dat zij derhalve een waardige woonstede voor Christus was niet om het lichaam dat zij gedragen heeft, maar om de oorspronkelijke genade waarin zij immer geweest is.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam