• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 12  -  Hierbij werd ook geput uit de profeten en uit de groet van de Engel en van Elisabeth

ARTIKEL 12 - Hierbij werd ook geput uit de profeten en uit de groet van de Engel en van Elisabeth

Zo ook hebben zij van de woorden van de profeten zich bediend om het geheel van goddelijke gaven en de oorspronkelijke zondeloosheid van de Maagd, uit welke Jezus geboren is, te kennen te geven, en haar, die eerwaardige Maagd gevierd, als een reine duif, als het heilig Jeruzalem, de verheven troon van God, de ark van de heiligmaking, de woonstede welke de eeuwige Wijsheid Zichzelf gebouwd heeft, de koningin die overvloeiende van geneugten en steunende op haar Geliefde gekomen is uit de mond van de Allerhoogste geheel volmaakt, schoon en door God geliefd en door geen vlek van enige besmetting ooit bezoedeld.

Vestigden voorts de Vaders en kerkelijke schrijvers hun aandacht er op, dat de allerzaligste Maagd door de engel Gabriël Vgl. Lc. 1, 28 , wanneer deze haar de verheven waardigheid van Moeder Gods boodschapte, uit naam en op bevel Gods genoemd werd vol van genade; dan leerden zij naar aanleiding daarvan, dat uit deze enige en plechtige en anders nooit zo gehoorde groet bleek, dat de Moeder Gods geweest is als men zetel van alle goddelijke genaden; een rijk versierde met al de genadegaven van de goddelijke Geest; ja als een onuitputtelijke schatkamer en een bodemloze afgrond van diezelfde genadegaven; zodat Zij aan de vloek over de zonde gesproken nimmer onderworpen maar even als haar Zoon deelgenote van een eeuwige zegen, waardig was uit de mond van Elisabeth aan wie de Heilige Geest ze ingaf deze woorden te horen: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Vgl. Lc. 1, 42

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam