• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 11  -  De deugden van Maria zag men veelvuldig betekend in de Schrift

ARTIKEL 11 - De deugden van Maria zag men veelvuldig betekend in de Schrift

Diezelfde grote en enige zegepraal van de H. Maagd, haar alle andere overtreffende onschuld, zuiverheid, heiligheid en reinheid van elke zondevlek, alsmede de onuitsprekelijke veelheid en grootheid van alle genaden van de hemel en van deugden en voorrechten haar geschonken zagen insgelijks de Vaders betekend,

 • hetzij in de ark van Noach die op Gods bevel vervaardigd zijnde van de algemene ondergang van de gehele wereld behouden is Vgl. Gen. 6, 9 ;
 • hetzij in die ladder waarvan Jacob van de aarde ten hemel toe reiken zag, langs wier treden Gods engelen op en afklommen en op wier einde de Heer rustte Vgl. Gen. 28, 12 ;
 • hetzij in het braambos dat Mozes ter heilige stede aan alle kanten branden zag zonder dat het door de knetterende vuurvlammen verbrand of in het minste beschadigd werd, maar voor zijn oog groende en bloeide Vgl. EX. 3, 2 ;
 • hetzij in die onverwinnelijken toren die voor het aanschijn van de vijand staat en waarvan afhangen duizend schilden en de gehele wapenrusting van de sterken Vgl. Hoogl. 4, 4 ;
 • hetzij in die gesloten tuin die niet vermag geschonden, noch door enig listig overleg bedorven te worden Vgl. Hoogl. 4, 12 ;
 • hetzij in die glanzende stad Gods wier grondvesten zijn in de heilige bergen Vgl. Ps. 87,2 ;
 • hetzij in die eerwaardige tempel Gods die schitterend van goddelijke glansen vol is van de heerlijkheid van de Heer Vgl. Jes. 6, 1-4 ;
 • hetzij eindelijk in vele andere dergelijke beelden, waarin de Vaderen geleerd hebben, dat de verheven waardigheid van de Moeder Gods, en haar ongeschonden onschuld en van alle vlek immer vrije heiligheid is voorbetekend.

 

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam