• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 10  -  De heiligheid, waardigheid en reinheid van Maria werden in de loop van de eeuwen in hogere eer gesteld

ARTIKEL 10 - De heiligheid, waardigheid en reinheid van Maria werden in de loop van de eeuwen in hogere eer gesteld

Aan de Vaderen nu en aan de kerkelijke schrijvers die door de orakelen van de hemel onderricht waren, was niets liever dan in de werken die zij schreven, hetzij ter verklaring van de H. Schriftuur, hetzij ter handhaving van de leerstukken van de Kerk of tot onderrichting van de gelovigen, Maria's hoge heiligheid, haar verheven waardigheid, alsmede haar reinheid van alle zondesmet en haar roemrijke zege over de afschuwelijke vijand van het mensdom, in allerlei vorm en als om strijd te verkondigen en hoger in ere te stellen. Zo, wanneer zij die woorden uitleggen waarmede God, toen Hij reeds bij de aanvang van de wereld de middelen aankondigde die Zijn liefde ter vernieuwing van de mensen bereid had, zowel de stoutheid fnuikte van de verleidende slang als Hij de hoop in het hart van het mensdom verlevendigde, de woorden: Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad; (Gen. 3, 15) werd door hen geleerd, dat in deze Godspraak duidelijk en onverholen de barmhartige Verlosser van het mensdom was aangekondigd, Jezus Christus de eniggeboren Zoon Gods, maar dat ook zijn Moeder was beduid de gelukzalige Maagd Maria, en dat tevens beider vijandschap tegen de duivel met kracht was uitgedrukt. Gelijk dan ook Christus de Middelaar tussen God en mensen, de menselijke natuur aangenomen hebbende, het handschrift van het besluit dat tegen ons was te niet doende zegepralend het aan het kruis gehecht heeft, zo ook heeft de H. Maagd, met Hem door de nauwste en niet los te maken band verenigd, tegelijk met Hem en door Hem, een onvergankelijke vijandschap aan het giftige serpent dragende en een volledige zegepraal over hetzelve behalende met onbezoedelde voet zijn kop verplet. Quo circa sicut Christus Dei hominumque mediator, humana assumpta natura, delens quod adversus nos erat chirographum decretia, illud cruci triumphator affixit; sic Sanctissima Virgo, Arctissimo et indissolubili vinculo cum eo conjuncta, una cum illo et per illum, sempiternas contra venenosum serpentem inimicitias exercens, ac de ipso plenissime triumphans, illus caput immaculato pede contrivit.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam