• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 9  -  Zowel het Oosten als het Westen heeft dit leerstuk onveranderd bewaard

ARTIKEL 9 - Zowel het Oosten als het Westen heeft dit leerstuk onveranderd bewaard

En ook in waarheid, dat de leer van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd, die sinds door het zo belangrijk bewustzijn van de Kerk, door leer, onderzoek, wetenschap en wijsheid meer en meer en luisterrijk ontwikkeld, verduidelijkt, bevestigd en onder alle volken en naties van de Katholieke wereld op verbazende wijze is verbreid, ten allen tijde, en als een die van de Vaderen ontvangen was en die het kenmerk van geopenbaarde leer aan zich droeg, in de Kerk bestaan heeft, daarvoor geven ontzag inboezemende monumenten van eerbiedwaardige oudheid en zowel van de Oosterse als Westerse Kerk ten nadrukkelijkste getuigenis. Trouwens de christelijke Kerk die wel een zorgvuldige bewaarster en handhaafster is van de leerstukken die in haar schoot zijn neergelegd, verandert daaraan echter niets, zij neemt er niets af, zij voegt er niets bij; maar met alle vlijt het oude in getrouwheid en met wijsheid behandelende, poogt zij, wanneer iets te voren zijn eigen en behoorlijke vorm niet verkregen heeft, en het geloof van de Vaderen een zaad heeft geworpen, het zodanig te beschaven en te polijsten, dat die oude stukken van de hemelse leer onder haar bewerking licht ontvangen, tot klaarblijkelijkheid komen en juiste bepaling erlangen, maar tevens hun volheid, geheelheid en eigendommelijkheid behouden en slechts in eigen wezen wassen, dat is te zeggen, zo, dat hetzelfde dogma blijft met dezelfde zin en dezelfde betekenis.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam