• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 6  -  Deze werden tegen aanranding en afbreuk beveiligd

ARTIKEL 6 - Deze werden tegen aanranding en afbreuk beveiligd

Ook plachten onze voorgangers met alle ijver en vlijt te zorgen, om vooral de leer van de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods tegen aanranding en afbreuk te beveiligen. Immers zij duldden niet alleen volstrekt niet, dat die leer door iemand op enige wijze euvel werd bestempeld of voorwerp was van beschuldiging, maar zij gingen veel verder en gaven in duidelijke verklaringen en herhaalde malen te kennen, dat de leer waarbij de vlekkeloosheid van de Ontvangenis van de H. Maagd beleden wordt, met recht geacht wordt en inderdaad is overeenstemmend met de kerkelijke eredienst, een oude leer, een bijna algemene en door de Romeinse Kerk in bescherming en onder hare kweekzorg genomene, en alleszins verdienende om in de gewijde liturgie en gebruikelijke gebeden te worden uitgesproken. Dan ook hiermede nog niet tevreden, en opdat de leer van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd ongedeerd stand mocht houden, hebben zij ten strengste verboden, de tegenovergestelde mening hetzij in het openbaar of in het bijzonder te verdedigen; en uit het toebrengen, om zo te spreken, van de ene slag na de andere, blijkt wel hun verlangen, om die tegenovergestelde mening geheel te vernietigen. Aan hunne herhaalde en duidelijke verklaringen hebben zij, opdat die niet ijdel zouden schijnen, strafbepaling toegevoegd. Het een en het andere wordt door onze, reeds genoemde, voorganger Alexander VII met deze woorden gemeld:

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam