• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INEFFABILIS DEUS
ARTIKEL 3  -  De Onbevlekte Ontvangenis

ARTIKEL 3 - De Onbevlekte Ontvangenis

Hoewel het in zwang zijn en de aanneming hiervan bij de gelovigen van bijna alle plaatsen wel doet zien, hoe bepaaldelijk de Romeinse Kerk, de moeder en leermeesteresse van alle kerken, de leer van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd is toegedaan, zo verdienen toch de voorname feiten van deze Kerk nog wel alleszins bij name vermeld te worden, omdat haar aanzien en invloed zo zeer zijn wat zij wezen moeten bij die Kerk, welke het middelpunt is van de katholieke waarheid en eenheid, en in welke alleen de godsdienst ongeschonden is bewaard en van welke alle andere kerken de geloofsoverlevering ontlenen moeten. Vgl. H. IreneĆ¼s van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III, c. III, n. 2 De Romeinse Kerk dan heeft zich aan niets meer laten gelegen liggen dan om op de luidstsprekende wijze de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd en derzelver verering en leer te bevestigen, te verdedigen, te bevorderen en te handhaven. Hiervan geven ten duidelijkste en ten zekerste getuigenis een menigte waarlijk opmerkelijke akten van Roomse pausen onze voorgangers, aan welke in den persoon van den prins van de apostelen door de Heer Christus zelf bij goddelijke beschikking de opperste zorg en macht is toevertrouwd tot het weiden van lammeren en schapen, en het bevestigen van broeders en het regeren en besturen van de Kerk.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam