• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wel is onze mond van vreugde vol en springt onze tong op van blijdschap, en wij zeggen nederige maar grote dank en zullen die immer zeggen aan onze Heer Jezus Christus, dat Hij door bijzondere gunst het voor ons onwaardigen heeft weggelegd deze eer en lof en glorie aan Zijn allerheiligste Moeder toe te wijzen en op te dragen. Doch wij koesteren tevens de zekere hoop en bezitten het vaste vertrouwen, dat van haar kant de gelukzalige Maagd, zij die geheel schoon is en onbevlekt, en den giftigen kop van het wreede serpent verplet en het heil aan de wereld gebracht heeft; zij die 'het voorwerp is van den lof van profeten en apostelen, de eer van de martelaren en de vreugde en de kroon van alle heiligen: die voor allen welke in gevaar zijn een vellige toevlucht en getrauwe helpster is; zij, de vermogendste middelares en verzoenster van de wereld bij haar eniggeboren Zoon; zij het hoogste sieraad, het erepand en de onwankelbare beschermster van de Kerk; zij die alle ketterijen immer heeft vernietigd en de gelovige volkeren en naties uit allerlei zware rampen heeft gered; zij die ons zelf van zo vele dreigende gevaren heeft bevrijd - nu ook welbehagen er aan vinden zal, om door haar vermogende begunstiging onze heilige Moeder de Katholieke Kerk met wegruiming van alle belemmeringen en tenietdoening van alle dwalingen, ter aller plaatse en bij alle volkeren dagelijks te doen toenemen in kracht en in bloei, en haar te doen regeren van de zee tot de zee en van de vloed tot aan het uiteinde van de aarde, en haar te doen genieten alle vrede en rust en vrijheid, opdat zodoende de schuldigen vergiffenis, de kranken genezing, de kleinmoedigen sterkte, de neerslachtigen vertroosting, de beproefden hulp erlangen mogen, en alle dwalenden van verduistering van de geest verlost tot het pad van de waarheid en van de gerechtigheid wederkeren, en het worde één schaapskooi en één herder.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam