• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JONGEREN VAN UNIV: WEES ZUURDEEG VAN HOOP

Johannes Paulus II ontving in Rome drieduizend studenten uit dertig landen die bijeen waren gekomen voor het UNIV-studentencongres.
Beste jongeren

Ik ben blij jullie ook dit jaar te ontvangen. Ieder van jullie heet ik van harte welkom. Jullie zijn uit verschillende landen gekomen en volgen uiteenlopende studies. Hier in Rome vieren jullie de Goede Week en nemen deel aan de internationale UNIV-ontmoeting. UNIV is een internationaal studentencongres dat jaarlijks plaatsvindt in Rome. Het wordt georganiseerd door het Instituto per la Cooperazione Universitaria (ICU). De deelnemers komen uit alle delen van de wereld. De UNIV-congressen ontstonden in 1968 onder aanmoediging van de heilige Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei. Het ICU heeft de aanvullende vormingsactiviteiten naast het congresprogramma toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei. Aldus kunnen jullie ervaringen uitwisselen en deelnemen aan de christelijke vormingsactiviteiten die de prelatuur van het Opus Dei in jullie steden en landen aanbiedt.

Ik begroet ook hartelijk degenen die jullie vergezellen, onder wie de priesters die jullie geestelijk begeleiden. Gisteren, op Palmzondag, hoorden wij op het Sint Pietersplein de woorden "Wij willen Jezus zien". Het zijn de woorden van de H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Wereldjongerendag 2004: We willen Jezus zien (Joh. 12, 21)
(22 februari 2004)
uit heel de wereld heb willen richten bij gelegenheid van de Wereldjongerendag.

Beste jongeren, laat het verlangen om Christus in het binnenste van jullie hart te zien nooit verstommen! Overwin de oppervlakkige emoties, bied weerstand tegen de verleidingen van het genot en de verlangens van het egoïsme en van de gemakzucht.

Op jullie congres behandelen jullie een zeer actueel thema: "Cultuur overbrengen in de taal van de publiciteit". Aansprekende taal is nodig om positieve boodschappen over te brengen, om aantrekkelijke idealen en nobele initiatieven voor te houden. Maar het is tegelijkertijd nodig om de grenzen en hinderlagen van de mediataal bloot te leggen. Reclames geven soms een oppervlakkig of onjuist beeld van het leven, van de mens, het gezin en de moraal.
Om deze belangrijke taak uit te voeren moeten we Jezus van nabij volgen door het gebed en de contemplatie. En om in de wereld zijn vrienden te zijn moeten we tegen de stroom ingaan. Heb de moed om op de universiteit, op school en waar dan ook tegendraads te zijn! In het bijzonder vraag ik jullie de christelijke visie op de kuisheid uit te dragen. Laat jullie leeftijdgenoten zien dat deze deugd "uit de liefde ontstaat" en dat "de energie en de vreugde van de jeugd geen hindernissen zijn voor de zuivere liefde". H. Jozefmaria Escrivá, Als Christus nu langskomt, 40
Beste jongeren van UNIV: wees zuurdeeg van hoop in deze wereld die, soms zonder het te weten, op zoek is naar Jezus. Tijdens een van eerste ontmoetingen hield ik jullie vrienden een uitdaging voor: "Als de mens ... samen met God optrekt, is hij in staat de wereld te veranderen". vgl. toespraak tot UNIV, L'Osservatore Romano, 13-4-1982, 1, 3 Tot jullie zeg ik: om de wereld te verbeteren moeten jullie je vooral inspannen om jezelf te verbeteren door je toevlucht te nemen tot het sacrament van de biecht en tot de intieme vereniging met Christus in de eucharistie.

Maria hield haar blik voortdurend gericht op haar Zoon. Aan haar vertrouw ik jullie en jullie families toe. Ik vraag de heilige Jozefmaria en alle heiligen van jullie streken om jullie te beschermen. Ik zegen jullie met heel mijn hart.

Document

Naam: JONGEREN VAN UNIV: WEES ZUURDEEG VAN HOOP
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 april 2004
Copyrights: © 2004, Informatiebureau van Opus Dei op het internet
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam