• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanaf het ontstaan van de Kerk is de schriftlezing een integrerend deel geweest van de christelijke liturgie, die gedeeltelijk erfgenaam is van de liturgie van de synagoge. Ook tegenwoordig komen de christenen vooral door de liturgie in contact met de Schrift, met name tijdens de eucharistieviering op zondag.

In principe worden de Bijbelteksten het best geactualiseerd door de liturgie, met name door de sacramentele liturgie met de eucharistieviering als hoogtepunt. Door haar geschiedt immers de Bijbelse verkondiging in het midden van de gemeente der gelovigen die rond Christus verzameld is om tot God te gaan. Christus is dan “persoonlijk aanwezig in zijn Woord, want Hijzelf spreekt, wanneer de heilige Schriften in de Kerk gelezen worden” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7. De geschreven tekst wordt aldus weer levend woord.

De liturgische hervorming waartoe het Tweede Vaticaans Concilie het besluit nam, heeft aan de katholieken vanuit de Bijbel rijker voedsel willen bieden. In de driejarige lezingen-cyclus voor de zondagen komt een ereplaats toe aan de evangelielezingen, zodat het Christusgeheim duidelijk als beginsel van ons heil naar voren komt. In deze cyclus wordt vaak een tekst uit het Oude Testament in verband gebracht met de tekst van het evangelie; dat suggereert een typologische interpretatie van de Schrift. Zoals men weet, is dat echter niet de enige manier om de tekst te verstaan.

De homilie die het Woord van God nadrukkelijker actualiseert, is een integrerend deel van de liturgie. Wij zullen hier later op terugkomen wanneer we het pastoraal ambt behandelen.

Het naar de richtlijnen van het Concilie samengestelde lectionarium 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35 zou “een rijkere, meer afwisselende en meer aangepaste” lezing van de Schrift mogelijk moeten maken. In feite beantwoordt het slechts gedeeltelijk aan deze richtlijn. Toch is het, al in de huidige vorm, vruchtbaar geweest voor de oecumene. In sommige landen is er ook door gebleken hoe weinig vertrouwd vele katholieken zijn met de Schrift.

De liturgie van het Woord is een kern element bij de viering van elk van de sacramenten van de Kerk. Ze bestaat niet uit een simpele reeks van lezingen; ze moet gepaard gaan met ogenblikken van stilte en gebed. Om de christelijke gemeenschap te helpen bidden, wordt bij deze liturgie, en met name bij het getijdengebed, een keuze gedaan uit het boek der psalmen. Lofzangen en gebeden zijn geheel doortrokken van de Bijbelse taal en symboliek. Dat betekent dat de deelname aan de liturgie door regelmatige Schriftlezing moet worden voorbereid en begeleid.

In de lezingen “richt God het woord tot zijn volk” Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 33. Daarom vereist de liturgie van het Woord een grote zorg, zowel bij het voordragen van de lezingen als bij de uitleg ervan. Bij de vorming van hen die bestemd zijn om in de diensten voor te gaan en van hen die hen daarbij assisteren moet dus rekening worden gehouden met de eisen van een sterk vernieuwde liturgie van het Woord van God. Zo zal de Kerk door de gezamenlijke toeleg van allen de haar toevertrouwde zending blijven vervullen: “want zij neemt, vooral in de heilige liturgie, voortdurend van de tafel van het Woord van God en van het lichaam van Christus het brood des levens, en biedt dit aan de gelovigen aan” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam