• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met deze beginselen als grondslag kan men voor het actualiseren verschillende methodes gebruiken.

Reeds binnen de Bijbel werd geactualiseerd en dat is vervolgens in de joodse overlevering voortgezet door middel van procédés zoals die in de Targumim en Midrashim te zien zijn: zoeken naar parallel teksten (gezerah shawah) wijziging in de lezing van de tekst (‘al tiqrey), aanname van een tweede betekenis (tartey mishma’), enzovoorts.

Van hun kant hebben de kerkvaders zich van typologie en allegorie bediend om de Bijbelteksten te actualiseren op een aan de situatie van de christenen uit hun tijd aangepaste manier.

Bij het actualiseren in deze tijd moet rekening worden gehouden met de veranderingen in wijze van denken en met de nieuwe interpretatiemethodes.

Actualiseren veronderstelt dat door een juiste exegese van de tekst de letterlijke betekenis ervan wordt vastgesteld. Als de persoon die actualiseert niet zelf exegetisch gevormd is, moet hij gebruik maken van goede inleidingen op de Schrift, zodat hij met zijn interpretatie in de juiste richting gaat.

De veiligste en vruchtbaarste methode voor het succesvol actualiseren is de interpretatie van de Schrift door de Schrift, met name waar het teksten betreft uit het Oude Testament die in het Oude Testament zelf herlezen zijn (bijvoorbeeld het manna uit Exodus 16 (Ex. 16) in Wijsheid 16, 20-29 (Wijsh. 16, 20-29) en/of in het Nieuwe Testament (Joh. 6)). Om de betekenis van een Bijbeltekst voor het leven van de christen correct duidelijk te maken, is het noodzakelijk dat het verband wordt aangegeven met het geheim van Christus en de Kerk. Het zou bijvoorbeeld niet normaal zijn om aan christenen in hun vrijheidsstrijd alleen maar episodes uit het Oude Testament (Ex. 1-2) als model voor te houden.

Geïnspireerd door verschillende vormen van hermeneutische filosofie geschiedt de hermeneutiek in drie etappes:

  • vanuit de huidige situatie luisteren naar het Woord;
  • nagaan welke aspecten van de huidige situatie de Bijbeltekst verheldert en bij welke hij een vraag stelt;
  • uit de volheid aan betekenis van de Bijbeltekst die elementen naar voren halen die bevorderlijk worden geacht voor een vruchtbare ontwikkeling van de actuele situatie, in overeenstemming met de heilbrengende wil van God in Christus.

Door actualiseren kan de Bijbel talrijke actuele problemen verhelderen, bijvoorbeeld: de kwestie van de verschillende ambten, de Kerk als communio, de voorkeurskeuze voor de armen, de bevrijdingstheologie, de positie van de vrouw. Bij het actualiseren kan ook aandacht geschonken worden aan tegenwoordig steeds meer erkende waarden, zoals de mensenrechten de bescherming van het menselijk leven, natuurbehoud, streven naar wereldvrede.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam