• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De exegeten gaan bij hun benadering van de Bijbelse geschriften noodzakelijkerwiJes. uit van een vóór verstaan (précompréhension).

Wat de katholieke exegese betreft gaat het om een vóórverstaan dat op geloofszekerheden gebaseerd is: de Bijbel is een door God geïnspireerde tekst die aan de Kerk is toevertrouwd om het geloof te voeden en het christelijk leven leiding te geven. Deze geloofszekerheden komen niet in onbewerkte staat tot de exegeten, maar pas na in de kerkelijke gemeenschap door theologische reflectie te zijn ontwikkeld. De reflectie van de dogmatici over de inspiratie van de Schrift en over zijn functie in het kerkelijk leven is dus richtinggevend voor het onderzoek van de exegeten.

Maar omgekeerd doen de exegeten in hun werk ervaring op over de geïnspireerde teksten waarmee de dogmatici rekening moeten houden, wanneer zij de theologie over de inspiratie van de Schrift en de kerkelijke interpretatie van de Bijbel duidelijker uiteen willen zetten. Dankzij de exegese groeit met name een levendiger en nauwkeuriger besef dat de inspiratie van de Bijbel een historisch karakter heeft. De exegese toont aan dat het inspiratieproces een historisch proces is, niet alleen omdat het heeft plaats gehad tijdens de geschiedenis van Israël en van de jonge kerk, maar ook omdat het tot stand is gekomen door bemiddeling van mensen, ieder met het stempel van zijn eigen tijd, die onder leiding van de Geest een actieve rol hebben gespeeld in het leven van het volk van God.

De theologie stelt dat er een nauw verband is tussen de geïnspireerde Schrift en de traditie van de Kerk. Deze stelling wordt bevestigd en aangescherpt door de ontwikkeling in de exegetische studies, die ertoe heeft geleid dat de exegeten steeds meer aandacht geven aan de invloed op de teksten van het levensmilieu waarin ze zijn ontstaan (Sitz im Leben).

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam