• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat van de exegese gevraagd wordt gaat de mogelijkheden van de enkeling te boven. Het werk moet verdeeld worden. Met name het wetenschappelijk onderzoek heeft op verschillende terreinen specialisten. Bezwaren die mogelijk kleven aan een specialisatie, kunnen ondervangen worden door samenwerking tussen de verschillende vakgebieden.

Het is van groot belang voor het welzijn van de hele Kerk en haar uitstraling in de moderne wereld dat een voldoende aantal goed opgeleide mensen zich in de verschillende sectoren van de exegetische wetenschap aan onderzoek wijdt. Het gevaar dreigt dat bisschoppen en religieuze oversten, in hun bekommernis voor dringender pastorale noden, hun verantwoordelijkheid om in deze fundamentele behoefte te voorzien niet serieus nemen. Maar de Kerk zal ernstige nadelen ondervinden van een tekort aan exegeten, omdat pastores en gelovigen dan speelbal dreigen te worden van een exegetische wetenschap die vreemd is aan de Kerk en die geen voeling heeft met het geloofsleven. Door te verklaren dat de “studie van de heilige Schrift als het ware de ziel van de theologie” moet zijn 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 24 heeft het Tweede Vaticaans Concilie getoond hoe belangrijk het exegetisch wetenschappelijk onderzoek is. Tegelijkertijd heeft het Concilie de exegeten er ook impliciet aan herinnerd dat er een belangrijke band is tussen hun wetenschappelijke arbeid en de theologie en dat zij moeten tonen dat zij zich daarvan bewust zijn.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam