• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De inwendige eenheid van de Bijbel, uniek in haar soort, is mede te danken aan het feit dat de latere Bijbelse geschriften vaak steunen op voorafgaande geschriften. Zij maken er toespelingen op, stellen er een ‘herlezing’ (relecture) van voor, waardoor nieuwe betekenisaspecten naar voren komen, die soms zeer verschillen van de oorspronkelijke betekenis; ook verwijzen zij soms expliciet naar die vroegere geschriften, om de betekenis ervan uit te diepen of aan te geven dat ze in vervulling zijn gegaan.

Zo wordt het erfgoed van een land, door God aan Abraham voor zijn nakomelingen beloofd (Gen. 15, 7.18), tot binnengaan in het heiligdom van God (Ex. 15, 17), een delen in de rust van God (Ps. 132, 7-8), voorbehouden aan de ware gelovigen (Ps. 95, 8-11)(Heb. 3, 7-4, 11), en tenslotte het binnengaan in het hemels heiligdom (Heb. 6, 12.18-20), “eeuwig erfdeel” (Heb. 9, 15).

De godsspraak van de profeet Natan, die aan David een “huis” belooft, dat wil zeggen een troonopvolging “die stand zal houden voor eeuwig” (2 Sam. 7, 12-16) wordt vele malen herhaald (2 Sam. 23, 5)(1 Kon. 2, 4)(1 Kon. 3, 6)(1 Kron. 17, 11-14), met name in tijden van nood (Ps. 89, 20-38), niet zonder belangrijke variaties. Andere profetieën zetten zijn godsspraak voort (Ps. 2, 7- 8)(Ps. 110, 1-4)(Am. 9, 11)(Jes. 7, 13-14)(Jer. 23, 5-6), waarvan sommige de terugkeer aankondigen van het rijk van David zelf (Hos. 3, 5)(Jer. 30, 9)(Ez. 34, 24)(Ez. 37, 24-25) Vgl. Mc. 11, 10 . Het beloofde rijk wordt universeel (Ps. 2, 8)(Dan. 2, 35.44)(Dan. 7, 14) Vgl. Mt. 28, 18 . Het brengt de roeping van de mens tot volheid (Gen. 1, 28)(Ps. 8, 6-9)(Wijsh. 9, 2-3)(Wijsh. 10, 2).

Aan de godsspraak van Jeremia over de 70 jaren van bestraffing die Jeruzalem en Juda verdiend hadden (Jer. 25, 11-12)(Jer. 29, 10) wordt herinnerd in 2 Kronieken 25, 20-23, waar het in vervulling gaan van die godsspraak wordt geconstateerd. Maar deze godsspraak wordt veel later opnieuw overwogen door de auteur van het boek Daniël, in de overtuiging dat in dit Woord van God nog een betekenis schuil gaat die licht moet werpen op de situatie van dat ogenblik (Dan. 9, 24- 27).

De stelling van de retributieve rechtvaardigheid van God, die de goeden beloont en de slechten straft (Ps. 1, 1-6)(Ps. 112, 1-10)(Lev. 26, 3-33) botst met de directe ervaring, waar dit vaak niet opgaat. De Schrift laat dan krachtig protest en verzet horen (Ps. 44), en diept geleidelijk dit geheim verder uit (Ps. 37).

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam