• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De katholieke exegese heeft niet de pretentie een eigen wetenschappelijke methode te zijn. Zij erkent dat een van de aspecten van de Bijbelteksten is dat deze het werk zijn van menselijke auteurs die zich hebben bediend van hun eigen mogelijkheden om zich uit te drukken en van de middelen die hun tijd en hun milieu hen ter beschikking stelden. Bijgevolg gebruikt de katholieke exegese vrijuit alle wetenschappelijke methodes en benaderingswijzen waardoor de betekenis van de teksten in hun taalkundige, literaire, sociaal-culturele, godsdienstige en historische samenhang beter achterhaald kan worden, en legt die teksten ook uit door het bestuderen van hun bronnen én door rekening te houden met de persoonlijkheid van iedere auteur Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943), 20. De katholieke exegese werkt actief mee aan het ontwikkelen van nieuwe methodes en aan verder onderzoek.

Wat de katholieke exegese kenmerkt, is dat zij zich bewust plaatst in de levende traditie van de Kerk, waarvan de eerste zorg is de trouw aan de openbaring waarvan de Bijbel getuigenis aflegt. Wij wezen er al op dat de moderne vormen van hermeneutiek duidelijk hebben gemaakt dat men een tekst niet kan interpreteren als men niet uitgaat van een soort ‘vóórverstaan’. De katholieke exegese benadert de Bijbelse geschriften met een vóórverstaan waarbij de moderne wetenschappelijke cultuur nauw verbonden wordt met de religieuze traditie die afkomstig is van Israël en de eerste christelijke gemeenschap. De interpretatie die zij geeft, is daardoor in continuïteit met het dynamische patroon van interpretatie dat men binnen de Bijbel zelf ziet, en dat zich voortzet in het leven van de Kerk. Het vóórverstaan beantwoordt aan de eis dat er een vitale affiniteit tussen de vertolker en zijn object moet zijn; die affiniteit is een van de voorwaarden om exegese te bedrijven.

Ieder vóórverstaan brengt echter zijn eigen gevaren met zich mee. In het geval van de katholieke exegese bestaat het risico dat aan de Bijbelteksten een betekenis wordt toegekend die er niet in ligt maar die de vrucht is van een latere ontwikkeling binnen de traditie. De exegeet moet op zijn hoede zijn voor dit gevaar.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam