• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk, het volk Gods, is zich ervan bewust dat zij door de heilige Geest in haar begrijpen en interpreteren van de Schrift wordt bijgestaan. De eerste leerlingen van Jezus wisten dat zij niet bij machte waren de hun geschonken volheid in al haar aspecten onmiddellijk te verstaan. Zij volhardden in hun gemeenschappelijk leven, en ervoeren daarbij dat de hun geschonken openbaring steeds dieper en duidelijker werd. Zij herkenden daarin de invloed en werkzaamheid van de “Geest der waarheid” die Christus hun had beloofd om hen te leiden naar de volle waarheid (Joh. 16, 12-13). Ook de Kerk gaat op die wijze voort, gesteund door de belofte van Christus die luidde: “De Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb” (Joh. 14, 26).

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam