• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De werkwijze van de exegese moet opnieuw worden doordacht in het licht van de moderne filosofische hermeneutiek. Deze heeft, duidelijk de verwevenheid doen zien tussen de kennende persoon en het gekende, met name de kennis van de historie. Het hermeneutisch denken heeft een nieuwe vlucht genomen met de publicatie van de werken van Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, en vooral van Martin Heidegger. In het spoor van deze filosofen, maar soms ook juist door in heel andere richtingen te denken, hebben verschillende schrijvers de moderne hermeneutische theorie en de toepassingen ervan op de Schrift, verder uitgewerkt. Onder hen willen we met name noemen Rudolf Bultmann, Hans Georg Gadamer en Paul Ricoeur. Het voert te ver hier een volledige samenvatting te geven van hun ideeën. We kunnen ermee volstaan enige kerngedachten van hun filosofie aan te geven, die invloed hebben op de verklaring van Bijbelteksten. De hermeneutiek van het Woord, die door Gerhard Ebeling en Ernst Fuchs is ontwikkeld, gaat uit van een andere benadering en hoort tot een ander gedachteveld. Het gaat daar meer om een hermeneutische theologie dan om een hermeneutische filosofie. Toch is Ebeling het eens met schrijvers als Bultmann en Ricoeur dat het Woord van God pas volledig zijn betekenis krijgt in de ontmoeting met hen tot wie het gericht is.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam