• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De grondbeginselen van de historisch-kritische methode in haar klassieke vorm zijn de volgende:

  • Het is een historische methode, niet alleen omdat zij wordt toegepast op teksten uit de oudheid - in casu de teksten van de Bijbel - en de betekenis ervan in historisch opzicht bestudeert, maar ook en vooral omdat zij tracht inzicht te geven in de historische processen waarlangs de Bijbelteksten tot stand zijn gekomen. Dat waren diachronische processen die vaak ingewikkeld waren en zich over lange tijd uitstrekten. Het ontstaan van de Bijbelteksten verliep in verschillende fasen; in ieder van die fasen waren ze bestemd voor categorieën van toehoorders of lezers die in een verschillende plaats- en tijdsruimte leefden.
  • Het is een kritische methode, omdat ze zich bedient van zo objectief mogelijke wetenschappelijke criteria bij iedere stap die zij zet (van tekstkritiek tot redactiekritiek). Op die wijze maakt zij vaak moeilijk te begrijpen Bijbelteksten toegankelijk voor de moderne lezer.
  • Als analytische methode bestudeert zij de Bijbeltekst op dezelfde wijze als iedere andere tekst uit de oudheid en geeft er commentaar op, voor zover deze tekst een vorm van menselijk spreken is. Maar bij de kritische bestudering van de redactie van de tekst kan de exegeet dankzij deze methode beter de inhoud van de goddelijke openbaring achterhalen.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam