• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Soortgelijke opmerkingen kunnen worden gemaakt over het verband tussen exegese en moraaltheologie. Aan de verhalen over de heilsgeschiedenis knoopt de Bijbel een groot aantal instructies vast over het te volgen gedrag: geboden, verboden, juridische voorschriften, aansporingen en aanklachten van de profeten, raadgevingen van wijze mensen. Een van de taken van de exegeet is, aan te geven wat de draagwijdte is van al dat materiaal en zo het werk van de moralisten voor te bereiden.

Dat is niet eenvoudig, want vaak bekommeren de Bijbelteksten zich niet om het onderscheid tussen algemeen geldende morele voorschriften, rituele reinheidsvoorschriften en bepaalde juridische bepalingen. Alles wordt over een kam geschoren. Van de andere kant ziet men dat zich in de Bijbel een sterke morele ontwikkeling voltrekt, die voltooid wordt in het Nieuwe Testament. Het feit dat men in het Oude Testament een bepaald moreel standpunt kan aantonen (bijvoorbeeld, de praktijk van slavernij of echtscheiding, of de praktijk in geval van oorlog de tegenstander te verdelgen) is geen waarborg dat dit standpunt steeds geldig zal blijven. In de noodzakelijke onderscheiding moet ook de groei van het moreel bewustzijn worden betrokken. De geschriften van het Oude Testament bevatten “onvolmaakte en tijdgebonden” elementen 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 15 die de goddelijke pedagogiek niet onmiddellijk kon elimineren.

De interpretatie van het Nieuwe Testament zelf op het gebied van de moraal is niet eenvoudig, want vaak gebruikt het beelden of paradoxen, en is soms zelfs uitdagend in zijn manier van spreken; daarnaast is de verhouding van de christenen met de joodse wet voorwerp van bittere geschillen.

De moralisten zijn dus gerechtigd aan de exegeten veel belangrijke vragen te stellen. Deze zullen een prikkel zijn voor hun onderzoek. In meer dan een geval zal het antwoord kunnen zijn dat geen enkele Bijbeltekst expliciet over het probleem in kwestie handelt. Maar zelfs dan zal het getuigenis van de Bijbel met zijn totale krachtige dynamiek ongetwijfeld een vruchtbare richting aan kunnen wijzen. Op de belangrijkste punten blijft de moraal van de Decaloog fundamenteel. Het Oude Testament bevat reeds de principes en waarden om te handelen op een manier die geheel strookt met de waardigheid van de menselijke persoon, geschapen “naar Gods beeld” (Gen. 1, 27). Het Nieuwe Testament stelt deze principes en waarden duidelijker in het licht dankzij de openbaring van Gods liefde in Christus.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam