• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige Schrift is weliswaar niet de enige locus theologicus van de theologische wetenschap, maar wel haar belangrijkste uitgangspunt. Om de Schrift met wetenschappelijke nauwkeurigheid en precisie te interpreteren, hebben de theologen het werk nodig van de exegeten. Van hun kant moeten de exegeten hun wetenschappelijk onderzoek zo inrichten dat “de studie van de heilige Schrift” werkelijk “als het ware de ziel van de theologie” kan zijn 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 24. Daartoe moeten zij speciale aandacht wijden aan de religieuze inhoud van de Bijbelse geschriften.

De exegeten kunnen de dogmatici voor twee uitersten behoeden: voor het dualisme, dat wil zeggen een volledige scheiding tussen een leerstellige waarheid en de verwoording daarvan, alsof deze er niet toe doet; maar ook voor het fundamentalisme, dat het menselijke met het goddelijke verwart, en zelfs de tijdgebonden aspecten van het menselijk spreken als geopenbaarde waarheid beschouwt.

Wil men deze twee uitersten vermijden, dan moet men onderscheiden zonder te scheiden; men zal dus een blijvende spanning moeten aanvaarden. Het Woord van God heeft zich uitgedrukt in het werk van menselijke auteurs. Gedachten en woorden zijn tegelijk van God en van de mens; alles in de Bijbel komt dus tegelijk van God en van de geïnspireerde auteur. Toch volgt daaruit niet dat de historische bepaaldheid van zijn boodschap voor God een absolute waarde heeft. De boodschap kan geïnterpreteerd en geactualiseerd worden, dat wil zeggen tot op zekere hoogte losgemaakt worden van haar bepaaldheid in een voorbij verleden, om overgeplant te worden in de historische bepaaldheid van het heden. De exegeet legt voor dit gebeuren de grondslag en de dogmaticus bouwt erop voort, waarbij hij in zijn beschouwing ook de andere loci theologici betrekt die bijdragen tot de ontwikkeling van het dogma.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam