• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wil men bij het actualiseren niet afwijken van de in de Bijbel verwoorde heilbrengende waarheid, dan zal men bepaaIde beperkingen in acht moeten nemen en op zijn hoede moeten zijn voor mogelijke ontsporingen. Hoewel iedere lezing van de Bijbel noodzakelijkerwiJes. selectief is, moeten tendentieuze lezingen vermeden worden. Dat zijn lezingen waarbij niet geluisterd wordt naar de tekst, maar de tekst alleen maar wordt gebruikt voor eigen bekrompen doeleinden (zoals dat gebeurt in de manier waarop sekten actualiseren, bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen). Natuurlijk verliest de toepassing op het heden alle geldigheid als ze zich baseert op theoretische principes die niet overeenstemmen met de fundamentele oriëntaties van de tekst van je Bijbel, zoals bijvoorbeeld rationalisme dat zich verzet tegen het geloof, of het goddeloos materialisme. Even verwerpelijk is alle actualiseren in een richting die ingaat tegen gerechtigheid en evangelische liefde; wanneer men bijvoorbeeld Bijbelteksten zou willen gebruiken ter rechtvaardiging van rassenscheiding, antisemitisme en mannelijk of vrouwelijk seksisme. In de geest van het Tweede Vaticaans Concilie 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4 is het absoluut noodzakelijk er speciaal voor te waken dat, door bepaalde teksten uit het Nieuwe Testament op onze tijd toe te passen, er jegens de joden een vijandige houding opgeroepen of versterkt zou kunnen worden. De tragische gebeurtenissen uit het verleden moeten ons er juist voortdurend aan herinneren dat de joden volgens het Nieuwe Testament “Gods vrienden” blijven, want “God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping” (Rom. 11, 28-29).

Dwaalwegen zullen worden vermeden als men bij het actualiseren uitgaat van een juiste interpretatie van de tekst, en het actualiseren een plaats laat innemen in de stroom van de levende traditie onder de leiding van het kerkelijk leraarsambt.

Maar hoe dan ook kunnen de risico’s dat men zich zal vergissen, geen geldig bezwaar zijn tegen het vervullen van de noodzakelijke opdracht om de boodschap van de Bijbel voor oren en hart van onze generatie toegankelijk te maken.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam