• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De beginselen die ten grondslag liggen aan het actualiseren zijn de volgende:

  • Actualiseren is mogelijk, want de tekst van de Bijbel is zo rijk aan betekenis dat hij van waarde is voor alle tijden en culturen Vgl. Jes. 40, 8 Vgl. Jes. 66, 18-21 Vgl. Mt. 28, 19-20 . Waardesystemen en gedragsnormen van iedere generatie kunnen door de Bijbelse boodschap tegelijk gerelativeerd en verrijkt worden.
  • Actualiseren is noodzakelijk, want, hoewel de teksten van de Bijbel een boodschap van blijvende waarde hebben, zijn ze geschreven met het oog op omstandigheden uit het verleden en in een taal die het stempel draagt van de verschillende tijdperken. Om duidelijk te maken wat de teksten voor de mensen van nu te betekenen hebben, moet hun boodschap worden toegepast op de huidige omstandigheden en worden uitgedrukt in een taal die past in deze tijd. Dat veronderstelt hermeneutiek die tot doel heeft te onderscheiden wat de wezenlijke punten van de boodschap zijn door de historische bepaaldheid heen.
  • Bij het actualiseren moet men er zich voortdurend van bewust zijn dat het verband tussen het Oude en het Nieuwe Testament in de christelijke Bijbel niet eenvoudig is, aangezien het Nieuwe Testament zich beschouwt als het in vervulling gaan en tegelijk ook overstijgen van het Oude Testament. Actualiseren gebeurt in de lijn van de aldus tot stand gekomen dynamische eenheid.
  • Actualiseren is de vrucht van de dynamiek van de levende traditie in de geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap ligt expliciet in het verlengde van de gemeenschappen waarin de Schrift ontstaan, bewaard en doorgegeven is. Bij het actualiseren vervult de traditie een dubbele rol: zij beschermt tegen afwijkende interpretaties, en zij zorgt voor de overdracht van de oorspronkelijke dynamiek.
  • Actualiseren betekent dus niet dat met teksten gemanipuleerd wordt. De bedoeling is niet nieuwe opvattingen of ideologieën op Bijbelteksten te projecteren, maar in oprechtheid te zoeken wat de teksten aan deze tijd te zeggen hebben. De tekst van de Bijbel heeft te allen tijde gezag over de christelijke kerk, en hoewel er eeuwen zijn voorbijgegaan sinds hij werd geschreven, behoudt hij zijn rol als gids bij uitstek, die men niet naar zijn hand mag zetten. Het leraarsambt van de Kerk staat niet boven het Woord van God, maar dient het. Want het leert enkel, wat overgeleverd is, door dit, krachtens goddelijke opdracht en onder bijstand van de Heilige Geest, vroom te aanhoren, heilig te bewaren en trouw uiteen te zetten. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam