• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door de gave van het geloof hebben we de Ene ontmoet die Zichzelf voorstelt met opvallende woorden: "Ik ben de waarheid" (Joh. 14, 6). Jezus is de waarheid van het universum en van de historie, de betekenis ben het doel van het menselijke bestaan, de bron van alle realiteit! Het is jullie verantwoordelijkheid, jullie die deze Waarheid verwelkomen als jullie roeping en zekerheid van jullie leven, om deze werkelijkheid in de universitaire omgeving en in jullie werk hier tot uitdrukking te brengen. De vraag die dan opkomt is: hoe diep beïnvloed de waarheid van Christus jullie studie, onderzoek, kennis van de realiteit en het uitgebreide onderwijs over de menselijke persoon? Het kan gebeuren dat zelfs tussen degenen die Christus belijden, sommigen op de universiteit zich gedragen alsof God niet zou bestaan. Christen zijn is niet een eenvoudig subjectieve religieuze voorkeur, welke uiteindelijk irrationeel is en terugverwezen is naar de privé sfeer. Als Christenen zijn verplicht om getuigenis te geven van wat het Tweede Vaticaans Concilie bevestigde in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
: "Het geloof beschijnt immers alles met een nieuw licht en verheldert de heilsbedoeling die God heeft betreffende de integrale zin van de roeping van de mens en zodoende richt het de geest op volledig menselijke oplossingen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 11 We moeten aantonen dat geloof en rede niet onverenigbaar zijn, maar dat, "Geloof en rede (Fides et Ratio) als twee vleugels zijn waarmee de menselijke geest zich verheft om te waarheid te beschouwen." Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 1-6. Inleiding

Document

Naam: BOODSCHAP AAN HET WERELD JONGEREN FORUM BIJEEN IN ROCCA DI PAPA
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk

Bron:Vaticaan

Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam