• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op zijn martelaarschap zullen we Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het martelaarschap en de nalatenschap van sint Paulus
20e en laatste catechese in de reeks over de H. Apostel Paulus
(4 februari 2009)
in onze catechesereeks terugkomen. Voor nu volstaat het in deze korte opsomming van de reizen van Paulus goed te bemerken hoe hij zich aan de verkondiging van het Evangelie heeft gewijd zonder zijn krachten te sparen, terwijl hij een reeks zware beproevingen heeft ondergaan die hij in zijn tweede Brief aan de Korintiërs voor ons opsomt Vgl. 2 Kor. 11, 21-28 . Zelf schrijft hij overigens “Ik doe alles voor het Evangelie” (1 Kor. 9, 23), door met een absolute edelmoedigheid datgene te beoefenen wat hij noemt: “de zorg voor alle Kerken” (2 Kor. 11, 28). We zien een inzet die alleen te verklaren is vanuit een ziel die werkelijk gefascineerd is door het licht van het Evangelie, verliefd op Christus, een ziel die ondersteund wordt door een diepe overtuiging: dat het noodzakelijk is de wereld het licht van Christus te brengen, het Evangelie aan allen te verkondigen. Dit is het, lijkt me, dat ons uit deze korte samenvatting van zijn reizen bijblijft: zicht op zijn passie voor het Evangelie, en een inzicht in de grootsheid, de schoonheid, en meer nog de diepe noodzaak van het Evangelie voor allen.

Bidden wij dat de Heer, die aan Paulus zijn licht liet zien, hem zijn Woord deed horen, zijn hart van binnen heeft geraakt, ook ons zijn licht laat zien, opdat ook ons hart door zijn Woord geraakt wordt en ook wij aan de wereld van vandaag, die er zo naar dorst, het licht van het Evangelie en de waarheid van Christus kunnen geven.

Document

Naam: HET LEVEN VAN SINT PAULUS VóóR EN NA DAMASCUS
2e catechese in de reeks over de Apostel Paulus
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 augustus 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam