• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste broeders en zusters,

in de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het sociaal-culturele klimaat ten tijde van Sint Paulus
1e catechese in deze reeks over de H. Apostel Paulus
(2 juli 2008)
voor de vakantie - twee maanden geleden, begin juli - had ik een begin gemaakt met een nieuwe themareeks bij gelegenheid van het Paulusjaar en de wereld beschouwd waarin St. Paulus leefde. Vandaag zou ik dat willen hernemen en door willen gaan met de bezinning over de Apostel van de heidenen door een korte levensschets van hem te presenteren. Aangezien we de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
De bekering van Sint Paulus
3e catechese in de reeks over de Apostel Paulus
(3 september 2008)
zullen besteden aan de buitengewone gebeurtenis die onderweg naar Damascus plaats vond, de bekering van Paulus, de fundamentele wending in zijn leven ten gevolge van de ontmoeting met Christus, staan we vandaag in het kort stil bij het geheel van zijn leven.

Wat de uitersten van zo’n levensschets betreft, daarover vinden we respectievelijk een aanduiding in de Brief aan Filemon, waarin hij zich “oud” noemt (Film. 9, : presbýtes) en in de Handelingen van de Apostelen die hem op het moment van de steniging van Stefanus hem een “jongeman” noemen (Hand. 7, 58, : neanías). Beide aanduidingen zijn uiteraard algemeen, maar volgens de rekenwijze van de oudheid werd iemand “jong” genoemd op zijn dertigste, terwijl hij “oud” werd genoemd als hij de zestig bereikte. In absolute termen hangt de bepaling van de geboortedatum van Paulus voor een groot deel af van de datering van zijn Brief aan Filemon. De traditie plaatst het schrijven daarvan tijdens zijn Romeinse gevangenschap, midden in de zestiger jaren. Paulus zou in het jaar 8 geboren zijn, en zou dus min of meer zestig jaar geweest zijn, terwijl hij op het moment van Stefanus’ steniging 30 jaar was. Dat zou de juiste chronologie moeten zijn en de viering van het Paulusjaar dat wij momenteel houden, volgt precies deze chronologie. Gekozen is voor 2008 vanuit de gedachte aan een geboorte rond het jaar 8.

Document

Naam: HET LEVEN VAN SINT PAULUS VóóR EN NA DAMASCUS
2e catechese in de reeks over de Apostel Paulus
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 augustus 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam