• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ANGELUSGEBED TER AFSLUITING VAN DE WERELD JONGEREN DAG
Op de paardenrenbaan Randwick in Sydney

Geliefde jongeren,

In het prachtige gebed dat we zo gaan opzeggen, denken we na over Maria als jonge vrouw,die de oproep van de Heer ontvangt om haar leven op bijzondere wijze aan Hem toe te wijden, een wijze die inhield de edelmoedige gave van haarzelf, haar vrouw-zijn, haar moederschap. Bedenk eens hoe zij zich moet hebben gevoeld. Ze was vervuld met bezorgdheid, volkomen overdonderd door dit vooruitzicht.

De engel begreep haar bezorgdheid en heeft onmiddellijk getracht haar gerust te stellen. “Vrees niet Maria ... De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen” (Lc. 1, 30.35)). Het was de Geest die haar de kracht en de moed gaf te antwoorden aan de roep van de Heer. Het was de Geest die haar hielp het grote mysterie te begrijpen dat tot stand moest worden gebracht door haar. Het was de Geest die haar omringde met zijn liefde en haar in staat stelde om Gods Zoon in haar schoot te ontvangen.

Deze scene is waarschijnlijk het centrale moment in de geschiedenis van Gods relatie met zijn volk. Ten tijde van het Oude Testament openbaarde God Zichzelf gedeeltelijk, geleidelijk, zoals wij allen doen in onze persoonlijke relaties. Het kostte tijd voor de gekozen mensen om hun relatie met God te ontwikkelen. Het verbond met Israël was als een periode van verloving, een langdurig engagement. Toen kwam het definitieve moment, het huwelijksmoment, de vestiging van een nieuw en altijddurend verbond. Toen Maria voor de Heer stond, vertegenwoordigde zij de gehele mensheid. In de boodschap van de engel was het alsof God een huwelijksaanzoek deed aan de mens. En namens ons zei Maria: "ja".

In sprookjes eindigt hier het verhaal, en allen “leefden nog lang en gelukkig”. In het echte leven is dit niet zo simpel. Voor Maria lagen veel problemen in het vooruitzicht, toen ze de consequenties droeg van het “ja” dat ze aan de Heer had gegeven. Simeon profeteerde dat een zwaard haar hart zou doorboren. Toen Jezus twaalf jaar oud was, ervoer zij de nachtmerrie van iedere ouder, toen haar kind gedurende drie dagen vermiste werd. En na Zijn openbaar leven, onderging zij een ontzettende strijd door getuige te zijn van zijn kruisiging en dood. Tijdens haar beproevingen bleef ze trouw aan haar belofte, gesteund door de Geest van sterkte. En ze werd glorierijk beloond.

Geliefde jongeren, ook wij moeten trouw blijven aan het “ja” wat we hebben gegeven aan Gods aanbod van vriendschap. We weten dat Hij ons nooit zal verlaten. We weten dat Hij ons altijd kracht zal geven door de gaven van de Geest. Maria aanvaardde Gods “aanzoek” in onze naam. Laten we daarom ons tot haar richten en haar vragen ons te leiden wanneer we worstelen trouw te blijven aan de bezielende relatie die God in ieder van ons tot stand heeft gebracht. Zij is ons voorbeeld en onze inspiratie, zij komt tussenbeid voor ons bij haar Zoon en met haar moederlijke liefde beschermt ze ons tegen het kwade.
(Na het Angelusgebed nam de Paus nogmaals het woord)
Geliefde vrienden,

De tijd is voor mij gekomen om good-bye te zeggen, of liever, te zeggen arrivederci! Ik dank jullie allen voor jullie deelname aan de Wereld Jongeren Dag 2008, hier in Sydney, en ik zie ernaar uit jullie over drie jaar weer terug te zien. Wereld Jongeren Dag 2011 zal plaats vinden in Madrid, Spanje. Laten we tot dan doorgaan voor elkaar te bidden en laten we voor de wereld vreugdevol getuigenis afleggen van Christus. Moge God jullie allen zegenen.


Document

Naam: ANGELUSGEBED TER AFSLUITING VAN DE WERELD JONGEREN DAG
Op de paardenrenbaan Randwick in Sydney
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 juli 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit het Engels, alineanummering en -verdeling: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam