• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Openbaring kan niets anders zijn dan het bewustzijn dat de mens verwerft van zijn relatie tot God.
De Openbaring, het voorwerp van het katholieke geloof, is niet voltooid met de apostelen.
De dogma’s die de Kerk voorhoudt als geopenbaard zijn geen waarheden die uit de hemel zijn gevallen maar een interpretatie van religieuze feiten die de menselijke geest door moeizame arbeid voor zichzelf heeft verworven.
Er mag bestaan en er bestaat in feite oppositie tussen de feiten die in de Heilige Schrift verteld worden en de dogma’s van de Kerk die op deze feiten berusten; dus kan de criticus feiten als zijnde vals verwerpen die de Kerk als meest zeker gelooft.
De exegeet die premissen ontwerpt waaruit volgt dat dogma’s historisch vals of twijfelachtig zijn dient niet veroordeeld te worden zolang hij de dogma’s zelf niet rechtstreeks ontkend.

De geloofsinstemming berust uiteindelijk op een hoop waarschijnlijkheden.

De dogma’s van het geloof dienen enkel gehouden te worden naar hun praktische betekenis, d.w.z. als voorgeschreven normen voor het handelen maar niet als norm voor het geloven.

Document

Naam: LAMENTABILI SANE EXITU
Syllabus van dwalingen van de modernisten
Soort: Heilig Officie
Auteur: Peter Palombelli
Datum: 3 juli 1907
Copyrights: © 2010, Acta Sanctae Sedis (1907), pp. 470-478
Vert. uit het Latijn: Drs. J. Vijgen; alineanummering en -verdeling naar Denzinger-Hünermann
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam