• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de bestaanservaring van de Kerk roepen de woorden 'recht', 'oordeel' en 'rechtvaardigheid', ondanks de gebreken en moeilijkheden van iedere menselijke ordening, het model op van een hogere gerechtigheid, de gerechtigheid van God, welke als doel en onvermijdelijke vergelijkingspunt wordt gesteld. Dit houdt een geweldige verplichting in voor al degenen die 'het recht beoefenen'. In de historische spanning voor een evenwichtige integratie van de waarden heeft men soms grotere nadruk willen leggen op de 'sociale orde' ten koste van de autonomie van de persoon, maar de Kerk heeft nooit opgehouden 'de waardigheid van de menselijke persoon, zoals die én door het geopenbaarde woord van God en door de rede wordt gekend' 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 2 te verkondigen; ze heeft de 'miserabiles personas' altijd bevrijd uit ieder soort onderdrukking door de situaties van ongerechtigheid aan te klagen, wanneer de fundamentele rechten van de mens en zijn eigen heil dat vereisten en - met respect, maar duidelijk - te vragen dat dergelijke situaties die de gerechtigheid schenden zouden worden verholpen. In overeenstemming met zijn transcendente zending legt de 'bediening van de rechtvaardigheid' welke u is toevertrouwd, u een bijzondere verantwoordelijkheid op om het gelaat van de Kerk als 'speculum iustitiae' steeds doorzichtiger te maken, de blijvende belichaming van de Vorst van de gerechtigheid, teneinde de wereld mee te slepen naar een gezegende tijd van rechtvaardigheid en vrede.

Ik ben er zeker van dat al degenen die meewerken aan de gerechtelijke activiteit van de Kerk, en in het bijzonder de prelaten auditors, de officialen en het gehele personeel van de apostolische Rechtbank, evenals de heren advocaten en procureurs, zich ten volle bewust zijn van het belang van de pastorale zending waaraan zij deelhebben en deze graag met ijver en toewijding vervullen, waarbij zij het voorbeeld volgen van zoveel beroemde juristen en ijverige priesters die hun gaven van hart en geest met bewonderenswaardige zorg aan deze rechtbank hebben gewijd.

Ik wil graag op dit ogenblik kardinaal Boleslaw Filipiak herdenken, die in het afgelopen jaar naar het hemelse vaderland werd geroepen; en ik wil eveneens eer brengen aan het voorbeeld van ijver en zelfverloochening van de geëerde mgr Charles Lefebvre van wiens kostbare ervaring de Heilige Stoel blijft profiteren na de diensten die hij tot enkele maanden geleden aan de Heilige Romeinse Rota heeft verleend.

Mijn dankbaarheid gaat ook uit naar de prelaten auditors die om gezondheidsredenen hun dienst niet hebben kunnen voortzetten. Aan u allen mijn hartelijke dankbaarheid en mijn oprechte waardering, met de verzekering van mijn gebed: de Heer vergezelle u met zijn hulp, en moge mijn aanmoediging en mijn zegen u tot steun zijn.

Document

Naam: TOT DE LEDEN VAN HET RECHTBANK VAN DE ROMEINSE ROTA
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 februari 1979
Copyrights: © 1979, Archief van Kerken 34e jrg, p. 805-810
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam