• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk heeft deze vernieuwing ook nodig! Zij heeft jouw geloof nodig, jouw idealisme en edelmoedigheid, zodat zij altijd jong van Geest kan zijn! Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4 In de tweede lezing van vandaag herinnert apostel Paulus ons dat iedere christen een gave heeft ontvangen, bedoeld om het Lichaam van Christus op te bouwen. De Kerk heeft met name de gaven van de jongeren nodig, alle jongeren. Zij moet groeien in de kracht van de Geest die ook nu vreugde geeft aan je jeugd en je inspireert de Heer met vreugde te dienen. Open jullie hart voor die kracht! Ik richt dit pleidooi in het bijzonder aan degenen van jullie wie de Heer roept tot het priesterschap en het gewijde leven. Wees niet bang om “ja” te zeggen tot Jezus, om je vreugde te vinden in het doen van Zijn wil, jezelf volledig te geven in de uitoefening van heiligheid, en al je talenten te gebruiken in het dienen van de anderen!

Over enkele ogenblikken zullen we het Sacrament van het Heilig Vormsel vieren. De Heilige Geest zal over de vormelingen neerdalen; ze worden “bezegeld” met de gave van de Geest en uitgezonden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent het om het “zegel” van de Heilige Geest te ontvangen? Het betekent onuitwisbaar getekend worden, voor altijd veranderd, een nieuw schepsel zijn. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan niets meer ooit hetzelfde zijn! “Gedoopt” zijn in de Ene Geest Vgl. 1 Kor. 12, 13 betekent in vuur en vlam staan van de liefde van God. “Gegeven te drinken” van de Geest betekent vernieuwd te worden door de schoonheid van Gods plan voor ons en voor de wereld en hierdoor een bron van geestelijke hernieuwing te worden voor anderen. “Bezegeld te zijn met de Geest” betekent niet bang zijn om op te komen voor Christus, de waarheid van het Evangelie te laten doordringen in de wijze waarop we zien, denken en handelen, wanneer we werken voor de triomf van de beschaving van de liefde.

Wanneer we bidden voor de vormelingen, laten we dan ook vragen dat de kracht van de Heilige Geest de genade van ons eigen Vormsel wil hernieuwen. Moge Hij zijn gaven overvloedig uitstoren over alle aanwezigen, over de stad Sydney, over Australië en over al zijn bewoners! Moge ieder van ons worden hernieuwd in de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vroomheid, de geest van ontzag voor Gods aanwezigheid!

Document

Naam: MOGE DEZE 23E WERELD JONGEREN DAG BELEEFD WORDEN ALS EEN NIEUWE BOVENZAAL VAN HET LAATSTE AVONDMAAL
Afsluitende H. Mis op Racecourse Randwick, Sydney, Australië aan het einde van de 23e Wereld Jongeren Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 juli 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit het Engels, alineanummering en -verdeling: Redactie
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam