• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare vrienden, moge deze viering, in aanwezigheid van de Opvolger van Petrus, een ogenblik zijn van hernieuwde toewijding en hernieuwing voor de hele Kerk in Australië! Ik wil hier enkele ogenblikken stilstaan om de schaamte te erkennen die wij allen hebben gevoeld als gevolg van het seksueel misbruik van minderjarigen door een aantal priesters en religieuzen in dit land. Ik betreur werkelijk ten diepste de pijn en het lijden dat de slachtoffers hebben doorstaan en ik verzeker hun dat ik, als hun Herder, deel in hun lijden. Deze wandaden, die het vertrouwen zozeer geschonden hebben, verdienen een ondubbelzinnige veroordeling. Ze hebben heel veel pijn veroorzaakt en hebben het getuigenis van de Kerk geschaad. Ik vraag u allen om uw bisschoppen te steunen en bij te staan en met hen samen te werken in de bestrijding van dit kwaad. Aan de slachtoffers moeten medeleven en zorg geboden worden en de verantwoordelijken voor dit kwaad moeten worden berecht. Het is een heel belangrijke prioriteit een veiligere en gezondere omgeving te bevorderen, in het bijzonder voor jonge mensen. In deze dagen, die in het teken van de Wereldjongerendagen staan, worden wij eraan herinnerd hoe kostbaar de schat is, die ons in onze jongeren is toevertrouwd en hoe een groot deel van de missie van de Kerk in dit land aan hun opvoeding en zorg is besteed. Terwijl de Kerk van Australië voortgaat zich in de geest van het evangelie daadwerkelijk in te zetten voor deze ernstige pastorale uitdaging, bid ik samen met u dat deze tijd van zuivering zal leiden tot genezing, verzoening en steeds grotere trouw aan de morele eisen van het evangelie.

Document

Naam: GOD KAN NIET DOODGEZWEGEN WORDEN
Tot Bisschoppen van Australië, seminaristen en novicen in St. Mary's Cathedral, Sydney
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 juli 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
SRKK, vert.: dr. N. Stienstra; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam