• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gezag van de Staat

Men moet zich dus keren tegen de valse mening, dat een juiste overheersing van het gezag en van de wetten noodzakelijk de weg zou banen naar de tirannie. Wij hebben enige jaren geleden bij deze Paus Pius XII - Radiotoespraak
Benignitas et humanitas
Kerstboodschap 1944 (fragmenten)
(24 december 1944)
, toen Wij over de democratie spraken, er op gewezen, dat in een democratische Staat, zoals trouwens in iedere goed geordende Staat, het gezag echt en krachtig moet zijn. De democratie wil zonder twijfel het ideaal van de vrijheid verwezenlijken; maar ideaal is alleen die vrijheid, welke zich ver houdt van alle teugelloosheid, die vrijheid, welke mèt het bewustzijn van het eigen recht, de eerbied voor de vrijheid, de waardigheid en het recht der anderen verenigt, en die van baar eigen verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn overtuigd is. Natuurlijk kan deze democratie niet leven noch bloeien, tenzij in de sfeer van eerbied jegens God en, van onderhouding van zijn geboden, niet minder dan in die van christelijke saamhorigheid of broederlijke verbondenheid.

Document

Naam: IL POPULO - OVER DE ROL VAN DE VOORUITGANG IN DE TECHNOLOGIE EN DE VREDE ONDER DE VOLKEN
Kersttoespraak 1953
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1953
Copyrights: © 1942, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 5-32
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam