• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Brief aan Hoogeerwaarde voorzitters van Bisschoppenconferenties

Rome, 30 juni 2000

Hoogeerwaarde Heer Voorzitter

Van meerdere kanten werd deze Congregatie opmerkzaam gemaakt op het probleem met betrekking tot het gebruik van de term "Zusterkerken", die in de belangrijke documenten van het leerambt als ook in andere teksten en stellingnamen in samenhang met de bevordering van de dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe kerken is opgenomen en algemeen gebruikt wordt, om de bestaande band tussen de Kerk van Rome en de Orthodoxe Kerken vast te stellen.

Helaas werd het gebruik van deze uitdrukking in de laatste tijd in bepaalde publicaties en voor enkelen in de oecumenische dialoog werkzame theologen in die zin opgerekt, dat het aan de ene kant de Katholieke Kerk en aan de andere kant de Orthodoxe Kerk betekent, wat tot de mening heeft geleid, dat in werkelijkheid de ene Kerk van Christus niet bestaat, maar door de verzoening van de beide Zusterkerken opnieuw hersteld zou moeten worden. Bovendien werd de uitdrukking door enkelen onrechtmatig gebruikt voor de verhouding tussen de Katholieke Kerk aan de ene kant en de Anglicaanse gemeenschap, respectievelijk de niet Katholieke kerkelijke gemeenschappen aan de andere kant. Zo spreekt men van een "Theologie van Zusterkerken" of van een "Ecclesiologie van Zusterkerken"; dergelijke aanpassingen zijn tweeduidig en niet in continuïteit met de oorspronkelijke correcte betekenis, die de uitdrukking in de leerstellige documenten heeft.

Om deze misverstanden en tweeduidingen in het gebruik en de toepassing van de betrekkingen "Zusterkerken" op te lossen, heeft de Congregatie het voor noodzakelijk gehouden om bijgesloten "Notitie over de uitdrukking 'Zusterkerken'" op te stellen, die door Paus Johannes Paulus II in zijn audiëntie van 9 juni 2000 heeft goedgekeurd en welke uitspraak daarom als verbindend te beschouwen is, ook wanneer deze Notitie met betrekking tot de beperkte doelstelling, een theologisch juiste terminologie te bevorderen, niet ambtelijk in de Acta Apostolicae Sedis gepubliceerd wordt.

Dit Dicasterium zendt u een kopie van het document en verzoekt u, de daarin opgenomen zorgen en aanwijzingen aan te bieden aan de Bisschoppenconferentie en vooral aan de Commissie voor de oecumenische dialoog, zodat in de teksten en publicaties, die over de genoemde thematiek door de Conferentie of de Commissies uitgegeven worden, zorgvuldig letten op wat in de Notitie voorgeschreven wordt.

Dankbaar voor uw gewaardeerde medewerking, verblijf ik met de beste groeten en Zegenwensen, in de Heer uw,

+ Joseph Kardinaal Ratzinger
prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

Document

Naam: NOTITIE OVER DE TERM ZUSTERKERKEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 juni 2000
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam