• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de kerkelijke literatuur komt de uitdrukking van de 5e eeuw in het Oosten in gebruik, wanneer de idee van de Pentarchie verbreid, op basis waarvan de vijf patriarchen de Kerk leiden en de Kerk van Rome de eerste plaats inneemt onder de patriarchale Zusterkerken. In deze samenhang moet vastgesteld worden dat geen enkele Paus deze gelijkstelling van patriarchale zetels erkend heeft of erin toegestemd, dat de Romeinse zetel alleen maar een erenprimaat toegekend zou worden. Daarnaast zij opgemerkt dat in het Avondland een patriarchale structuur, die zo typerend is in het Oosten, zich niet ontwikkeld heeft.

Bekend is dat de verschillen tussen Rome en Constantinopel in de daaropvolgende eeuwen tot wederzijdse ex-communicatie heeft geleid met "gevolgen die - zover te beoordelen valt - buiten de bedoelingen en verwachtingen vielen van hen die de ontwikkeling geleid hadden, waarbij de straffen de personen betroffen en niet de Kerken, en die niet de kerkelijke gemeenschap van de Zetels van Rome en Constantinopel wilden verbreken." Secretariaat voor eenheid der Christenen, Gemeenschappelijke verklaring, Wederzijdse herroeping van de ex-communicatie van 1054 door Rome en Constantinopel (7 dec 1965). De ex-communicatie werd in 1965 wederzijds opgeheven: »Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I in hun Synodes verklaren eenstemmig, dat ze de banspreuken betreuren en dat ze gedachtenis daaraan uit de schoot van de Kerk willen uitsluiten." Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Wederzijdse herroeping van de ex-communicatie van 1054 door Rome en Constantinopel, Ambulate in dilectione (7 dec 1965)

Document

Naam: NOTITIE OVER DE TERM ZUSTERKERKEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 juni 2000
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam