• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Men kan van Zusterkerken in eigenlijke zin ook in samenhang met de Katholieke en niet-Katholieke deelkerken spreken; daarom kan ook die deelkerken van Rome als Zuster van alle deelkerken genoemd worden. Zoals al eerder aangegeven werd, kan men niet terecht zeggen, dat de Katholieke Kerk Zuster is van een deelkerk of een deelkerkverband is. Het gaat daarbij niet om een vraag van terminologie, maar gaat het veel meer om een grondwaarheid van het Katholieke geloof in ogenschouw te nemen: de waarheid van de uniciteit van de Kerk van Jezus Christus. Er is slechts één enige Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8 Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Verklaring ter bescherming van de Katholieke Leer over de Kerk tegen enkele hedendaagse dwalingen, Mysterium Ecclesiae (24 juni 1973), 1, daarom is de meervoudsvorm "kerken" alleen van toepassing op deelkerken.

Om misverstanden op te lossen en theologische verwarring te voorkomen, moet het gebruik van formuleringen als "onze beide kerken" vermeden worden, omdat deze - wanneer het toegepast wordt op de Katholieke Kerk en het geheel van de Orthodoxe Kerken (of een Orthodoxe Kerk) - veronderstelt, dat er de meervoudigheid niet op het niveau van de deelkerken, maar op het niveau van de, in het Credo beleden, ene, heilige katholieke en apostolische Kerk bestaat, waardoor haar werkelijke bestaan daardoor afgeschermd wordt.

Document

Naam: NOTITIE OVER DE TERM ZUSTERKERKEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 juni 2000
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk
Bewerkt: 13 februari 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam