• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vaderlijke wensen voor de volken van Vietnam, ConĀ­go, Santo Domingo en Algerije

Eveneens richten wij een woord van dankbaarheid tot al degenen, die gehoor gegeven hebben aan onze oproep tijdens onze reis naar Bombay in december jl., om voor hulp aan alle behoeftige en hongerende volken van de gehele wereld tenminste een deel af te staan van het bedrag dat de afzonderlijke staten kunnen uitsparen door het aanvaarden van effectieve ontwapeningsplannen. Ons voorstel om met deze middelen en tot dit doel een internationaal fonds te stichten heeft in het algemeen een goed onthaal gevonden bij de gezaghebbende en competente instanties, zodat wij de hoop koesteren dat dit initiatief binnen niet al te lange tijd praktisch verwezenlijkt zal kunnen worden en vruchten zal gaan afwerpen. Ons hart gaat open voor het visioen van een betere toekomst in een vreedzame en broederlijke samenleving tussen de volken. Maar op dit ogenblik is het nog lang niet zo ver; vandaag is ons hart nog vervuld van diepe droefheid over de bloedige en vernielende strijd die woedt in Vietnam en die zoveel leed berokkent aan de bevolking van dit land die wij reeds meerdere malen, via de katholieke hiërarchie, welke daar zo edelmoedig haar taak verricht, woorden van troost en wensen van vrede hebben doen toekomen.

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 39, 977-984
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam