• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De oorlog - en ook deze laatste heeft het wederom bewezen - lost de problemen niet op, hij schept alleen maar nieuwe en nog moeilijker problemen. De redding ligt in openlijke, vrije en eerlijke onderhandelingen. Daarom willen wij onze dankbaarheid betuigen aan de staatslieden die blijk geven van vreedzame en eerlijke bedoelingen en die positieve initiatieven ontwikkelen - waaronder verschillende die werkelijk ongewoon en stoutmoedig zijn - om de strijdende partijen tot elkaar te brengen en de moeilijkheden op te lossen door onderhandelingen in plaats van met de wapenen, en te komen tot nieuwe vormen waarin wederzijds respect en broederlijke samenwerking van vrije volken de eerbiediging van onderlinge verdragen waarborgen. Deze nobele pogingen willen wij van ganser harte aanmoedigen en met ons gebed ondersteunen.

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 39, 977-984
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam