• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het werk van de conciliaire commissies

Vandaar dat wij de werkzaamheden van de verschillende commissies zoveel mogelijk aanmoedigen. Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat zij tot nu toe verzet hebben. Vandaar dat wij ernaar gestreefd hebben de schema's, die nog hangende zijn, zo zorgvuldig mogelijk aan de hand van vrije discussies voor te bereiden, en daarvoor vragen wij van u, mijne heren kardinalen, uw volle medewerking, en dit verzoek richten wij vanzelfsprekend eveneens tot onze broeders in het episcopaat, tot alle leden van de grote synode, en tot allen die, in welke vorm dan ook, kunnen bijdragen tot een goed verloop en een gelukkig besluit van het Concilie: adviseurs, deskundigen, journalisten, gelovigen. Moge de eensgezinde en positieve medewerking van hen allen ons in onze arbeid steunen, moge hun gebed ons begeleiden, opdat het historisch uur dat wij thans beleven rijke zegeningen moge voortbrengen.

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 39, 977-984
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam