• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijn voorganger Paulus VI verklaarde zeer duidelijk, dat er nauwe banden bestaan tussen de verkondiging van het evangelie en de menselijke vooruitgang. En menselijke vooruitgang omvat ontwikkeling en bevrijding. Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 30-31 En zo stel ik vandaag tot u sprekend de evangelische boodschap voor met haar gebod van broederlijke liefde, met haar eisen van rechtvaardigheid en mensenrechten en met heel haar bevrijdende kracht.

De heilige Paulus wil ons allen het belang van de christelijke vrijheid doen begrijpen - vrijheid van zonde en van alles wat ons tot slaven maakt. De heilige Paulus blijft de wereld toeroepen: 'Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen' (Gal. 5, 1). En tegelijkertijd houden zowel hij als de heilige Petrus ons het beginsel voor, dat vrijheid geen excuus mag zijn voor losbandigheid. Vgl. Gal. 5, 13

Vandaag wil ik graag die vrijheid verkondigen welke vereist is voor een juiste en billijke mate van zelfbeschikking in uw eigen leven als autochtone volkeren. In eenheid met de hele Kerk verkondig ik al uw rechten - en daarmee overeenkomende plichten. En ik veroordeel ook lichamelijke, culturele en godsdienstige onderdrukking en alles wat op een of andere manier u of enige groep zou beroven van wat u rechtens toebehoort.

Document

Naam: IK VERKONDIG DE VRIJHEID TOT EEN RECHTMATIGE EN EERLIJKE MATE VAN ZELFBESCHIKKING IN UW LEVEN ALS VOLK
tot de oorspronkelijke volkeren van Canada die in Fort Simpson waren samengekomen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 september 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39 nr. 12, p. 24-26
Bewerkt: 22 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam