• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mensen kunnen niet uit eigen kracht alleen tot volmaakte zelfgave komen. Zij worden hierdoor bekwaam door de genade van de heilige Geest. Feitelijk is het Christus die de oorspronkelijke waarheid omtrent het huwelijk openbaart door de mens van alle hardheid van hart te bevrijden en die hem in staat stelt om deze ten volle te verwezenlijken. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 102 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers van een cursus over verantwoord ouderschap (1 mrt 1984)

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam