• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door middel van het sacrament van het huwelijk ontvangen de echtparen van Christus de verlosser de gave der genade die de gemeenschap in trouwe en vruchtbare liefde versterkt en verheft. De heiligheid waartoe zij worden geroepen is bovenal een gegeven genade. De personen die geroepen zijn om te leven in de huwelijkse staat verwezenlijken hun roeping om lief te hebben 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 24 in de volledige zelfgave, die de taal van het lichaam adequaat tot uitdrukking brengt H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 32. Uit de wederzijdse gave van de echtgenoten komt, als de vrucht ervan, de gave van het leven aan de kinderen, die een teken en bekroning van hun huwelijksliefde zijn Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2378 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 11
Anticonceptie, direct tegengesteld aan het doorgeven van het leven, verraadt en vervalst de zelfopofferende liefde die eigen is aan het huwelijk, .de waarde van totale zelfgave ervan veranderend. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 32 en strijdig met Gods liefdesplan, waarin het echtparen vergund is te delen.

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam